ἀλινδέω

ἀλινδέω, ἀλίνδω
Grammatical information: v.
Meaning: `make to roll'; med. `roll (in the dust); roam' (Ar.).
Other forms: aor. ἤλῑσα
Derivatives: ἄλινδον δρόμον ἁρμάτων EM, H. - ἀλίνδησις `rolling' (in the dust, of athletes; Hp.).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Formation like κυλινδέω, κυλίνδω, which are also close in meaning, but their relation is unknown. One connects the word with εἰλέω, ἴλλω etc., comparing Ϝάλη (cod. ὑάλη) σκώληξ H. DELG assumes the root *uel- (Pok. 1140) which, lengthened with -d-, is seen in OS wealtan, OHG walzan. Taillardat, REA 58, 1956, 191 n. 3, reconstructs *uol-n-ed-mi, with anaptyictic -i-. The i-epenthesis is without parallel, and an old nasal-present is improbable. Rather the suffix -ind- is non-IE. In that case the root could still be IE. But Fur. 130 n. 59 compares καλινδέομαι `id.' as a variant with k-; there are several variants with k\/zero among substr. words (the change κ\/zero cannot be explained from an IE laryngeal).
Page in Frisk: 1,73

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀλινδουμένων — ἀλινδέω make to roll. pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἀλινδέω make to roll. pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδούμενον — ἀλινδέω make to roll. pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἀλινδέω make to roll. pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδῶ — ἀλινδέω make to roll. pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀλινδέω make to roll. pres ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλίνδω — ἀλινδέω make to roll. pres subj act 1st sg ἀλινδέω make to roll. pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλίσαι — ἀλινδέω make to roll. aor inf act ἀλίσαῑ , ἀλινδέω make to roll. aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠλινδημένον — ἀλινδέω make to roll. perf part mp masc acc sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀλινδέω make to roll. perf part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδεῖσθαι — ἀλινδέω make to roll. pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδηθείς — ἀλινδέω make to roll. aor part pass masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδουμένη — ἀλινδέω make to roll. pres part mp fem nom/voc sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδοῦνται — ἀλινδέω make to roll. pres ind mp 3rd pl (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλινδούμενοι — ἀλινδέω make to roll. pres part mp masc nom/voc pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.